(Source: englishsnow)

I feel so strange. Don’t you ever feel that way? When I can’t see myself in the mirror, I can’t even feel myself, and I begin to wonder if I really exist at all.
No Exit (Jean-Paul Sartre)

Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het is zo mooi. 


(Source: redirisheyes)


(Source: thedaymarecollection)


Trampoline springen

Als je valt en de wereld vangt je niet. Wat dan? Verdien je het dan te vallen? Snap jij de wereld dan niet of snapt de wereld jou niet? En als je helemaal niet wilt vallen? Waar vind je dan een trampoline om je op af te zetten om terug te vliegen? Ik houd van trampoline springen, van omhoog veren in de voorzichtige, breekbare hoop dat de wereld me een tweede, derde, vierde, vijfde of zelfs zesde kans wil geven. Stel dat het deze keer wel lukt, stel…